Wat wij doen

Het onderzoeksproject "Crafting Resilience" focust op hoe de overheid, maatschappelijke organisaties en burgers kunnen samenwerken om sociale ongelijkheden aan te pakken en veerkracht te versterken, met name in gemeenschappen die vaak worden buitengesloten of benadeeld. Dit is van groot belang omdat er dringende maatschappelijke problemen spelen. Het opbouwen van relaties tussen de overheid en gemarginaliseerde burgers is echter niet eenvoudig, vooral gezien de groeiende kloof tussen verschillende groepen mensen, de groeiende ongelijkheid, polarisatie en institutioneel racisme.

Crafting Resilience onderzoekt specifieke programma's die proberen sociale veerkracht te versterken door nieuwe verbindingen te leggen tussen de staat en burgers. We kijken naar de rol van sociale werkers in het bedenken en uitvoeren van deze nieuwe relaties, en naar de mogelijke conflicten en dilemma's die hierbij ontstaan.

De uitkomsten van dit onderzoek zullen waardevolle inzichten bieden voor sociale werkers. Het kan helpen om effectieve samenwerkingen tussen de staat en burgers aan te gaan. Crafting Resilience wil handvaten bieden over hoe deze uitdagingen aangepakt kunnen worden en hoe een meer inclusieve besluitvorming tot stand kan komen. Ook wil het project een bijdrage leveren aan het  opbouwen van veerkrachtige gemeenschappen.

Het project bestaat uit drie onderzoekslijnen die verschillende maar samenhangende aspecten belichten: sociale veerkracht als politieke praktijk, praktijken van sociale rechtvaardigheid in sociaal werk en veerkracht & veiligheid.