Femke Kaulingfreks benoemd op Wibautleerstoel

Femke Kaulingfreks benoemd op Wibautleerstoel

30 November 2023

Femke Kaulingfreks is benoemd op de Wibautleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam! Deze leerstoel is ontwikkeld voor onderzoek naar grootstedelijke vraagstukken met de stad Amsterdam in het bijzonder. Als hoofdonderzoeker van de lijn Praktijken van sociale rechtvaardigheid in sociaal werk is Femke betrokken bij het Crafting Resilience project.

De benoeming is voor een periode van vijf jaar. Gedurende deze jaren zal de Wibautleerstoel zich richten op relaties binnen sociale groepen in Amsterdam en op de intreactie tussen de overheid en burgers. Daarnaast wil Femke graag een samenwerking tussen wetenschappers, professionals en Amsterdammers creëren door de oprichting van een instituut. Met dit instituut wordt dan met alle betrokkenen gewerkt aan de uitdagingen en grootstedelijke vraagstukken van Amsterdam. 

Lees meer over deze benoeming en de leerstoel op de site van de UvA.